0519 – Dokkum e.o.

0519 is het netnummer van de volgende steden en dorpen:

 • Aalzum
 • Ameland
 • Anjum
 • Ballum
 • Blije
 • Bornwird
 • Brantgum
 • Burdaard
 • Buren fr
 • Dokkum
 • Ee
 • Foudgum
 • Ginnum
 • Hantum
 • Hantumeruitburen
 • Hantumhuizen
 • Hiaure
 • Hollum
 • Holwerd
 • Jannum
 • Jislum
 • Jouswier
 • Lauwersoog
 • Lichtaard
 • Lioessens
 • Metslawier
 • Moddergat
 • Morra
 • Nes ameland
 • Nes gem dongeradeel
 • Niawier
 • Oosternijkerk
 • Oostrum fr
 • Paesens
 • Raard
 • Reitsum
 • Schiermonnikoog
 • Sijbrandahuis
 • Ternaard
 • Waaxens gem dongeradeel
 • Wanswert
 • Wetzens
 • Wierum


Het netnummer is het drie of vier cijferige nummer waarmee in Nederland een telefoonnummer begint. Dit werd vroeger ook wel het kengetal genoemd. Dit netnummer wordt gevolgd door het aboneenummer. Samen vormt dit een tiencijferig telefoonnummer. Een gemiste oproep van dit netnummer is dus afkomstig van een van de bovenstaande plaatsen.


Post Author: admin