0518 – Sint Annaparochie e.o.

0518 is het netnummer van de volgende steden en dorpen:

 • Berlikum fr
 • Ferwert
 • Firdgum
 • Hallum
 • Hegebeintum
 • Hijum
 • Klooster lidlum
 • Marrum
 • Menaldum
 • Minnertsga
 • Oosterbierum
 • Oude bildtzijl
 • Oude leije
 • Sint annaparochie
 • Sint jacobiparochie
 • Slappeterp
 • Tzummarum
 • Vrouwenparochie
 • Westhoek
 • Wier


Het netnummer is het drie of vier cijferige nummer waarmee in Nederland een telefoonnummer begint. Dit werd vroeger ook wel het kengetal genoemd. Dit netnummer wordt gevolgd door het aboneenummer. Samen vormt dit een tiencijferig telefoonnummer. Een gemiste oproep van dit netnummer is dus afkomstig van een van de bovenstaande plaatsen.